De Zondagse Vieringen zijn om 10:00 uur.
Een overzicht van alle Vieringen in de Regenboog en hun aanvangstijden vindt u onder de kop ACTUEEL pagina Vieringen.

Extra collecte voor Vluchtelingen

vrijwillige bijdrage 2Kerk in Actie heeft deze week uitgeroepen tot de Week van de Vluchteling. Het spreekt ons aan dat zij het geld gebruiken om in de regio, in Lampedusa, in Syrië en Jordanië kerken te steunen zodat deze kerken op hun beurt vluchtelingen en ontheemden kunnen helpen. Daarom zal op 4 oktober een extra collecte plaatsvinden om dit initiatief te ondersteunen.
Meer informatie in de brief van de moderamen: klik hier

Uitnodiging Regenboogzondag

foto 5Regenboogzondag4 oktober 10.00-14.00 uur
De zomer met zijn uitnodiging tot ontspanning, eropuit trekken en vrij nemen, is voorbij. We willen weer aan de slag, voortbouwen aan de toekomst. In onze geloofsgemeenschap markeren we dat met Regenboogzondag. Dit jaar op 4 oktober. We nodigen u hiervoor van harte uit.
Het programma voor Regenboogzondag staat (op dit moment van schrijven) nog niet helemaal vast maar zal er ongeveer zo uitzien:
10.00 uur viering met maaltijd van de Heer, voorganger ds. Inge Smidt en pw. Marianne Hoogervorst m.m.v. het Regenboogkoor
11.15 uur koffie met iets lekkers
12.00 uur opvoering Noach door Rozenkring
12.30 uur lunch
14.00 uur afsluiting
U kunt zich opgeven voor de lunch op het bord in de hal van de Regenboog of via de website.
Er wordt nog gezocht naar iets leuks voor de (jonge) kinderen.

Ingrid Weitenberg