Vieringen

De Zondagse Vieringen zijn om 10:00 uur.

Een overzicht van alle Vieringen in de Regenboog en hun aanvangstijden vindt u onder de kop ACTUEEL pagina Vieringen.

Kom bij ons zingen.

bewerkte foto regenboogkoorWij zijn het Regenboogkoor verbonden aan de oecumenische geloofs-gemeenschap “de Regenboog” in de Leidse Merenwijk. Wij bestaan al ruim 40 jaar. Op dit moment hebben we ca. 30 leden.
Met veel enthousiasme zingen we onder leiding van dirigent Hendrik Vonk. Ons repertoire bestaat veelal uit meerstemmige liederen, o.a. uit het Nieuwe Liedboek, Gezangen voor Liturgie en Taizé. Onze vaste organist Wilfred v.d. Wal ondersteunt ons met zijn orgelspel.IMG_9693.organist Wilfred
Éen keer in de maand zingt het koor in een zondagse viering. Ook met Pasen, Pinksteren en Kerstmis verleent het Regenboogkoor haar medewerking om deze vieringen een nog feestelijker karakter te geven.
De repetities zijn op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in het kerkelijkcentrum “de Regenboog”,
Watermolen 1 in Leiden (2317 ST).
Voor informatie kunt u zich wenden tot
Jos Huisman-Vermaas (secretaris)
Email Jos of kom gewoon naar de repetitieavond om de sfeer te proeven.