Vieringen

De Zondagse Vieringen zijn om 10:00 uur.

Een overzicht van alle Vieringen in de Regenboog en hun aanvangstijden vindt u onder de kop ACTUEEL pagina Vieringen.

Beleidsplan

Het afgelopen jaar is u bij verschillende gelegenheden en langs verschillende kanalen gevraagd mee te denken over onze geloofsgemeenschap: wie zijn wij, wat willen we, wat hopen we, wat kunnen we…..?
Al uw antwoorden, vragen en mijmeringen zijn door Peterhans van den Broek en Piet Pouw verzameld en geordend en verwerkt tot een concept beleidsplan voor de AKM.
Op REGENBOOGZONDAG, 5 oktober a.s. willen we dit conceptbeleidsplan aan u voorleggen. dat zal gebeuren na de viering op 5 oktober. HRM-1
Eerst is er een korte inleiding door de samenstellers
Daarna is er ruim gelegenheid in kleinere groep over de verschillende onderwerpen/onderdelen van het beleidsplan met elkaar van gedachten te wisselen.
Wij hopen dat u weer in grote getale aan deze brainstormsessie meedoet.
Ingrid Weitenberg, voorz. AKM

Het Beleidsplan is te lezen en te downloaden via deze link:BELEIDSPLAN.pdf